Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk admiral og marineminister

Født onsdag den 29. februar 1804 i København (kirkebog: 6. marts)
Død søndag den 29. januar 1893 i Helsingør

Mini-biografi: Søn af viceadmiral Jost van Dockum. Tilbragte nogle barndomsår i Frankrig, medens faderen var chef for en fransk flådeafdeling. Indtrådte på Søkadetakademiet i København 1813, udnævnt til sekondløjtnant 1821, blev orlogskaptajn 1847, midlertidig kontreadmiral 1857, kommandør 1868 og viceadmiral samme år. Tjenstgørende i den franske flåde 1821-29. Deltog i søslaget ved Navarino, som var en afgørende begivenhed i den græske frihedskrig. Udsendt til Dansk Vestindien som havnekaptajn i Christianssted og militær rådgiver for generalguvernør Peter von Scholten 1840. Chef for Søkadetakademiet 1846-50. Kongevalgt medlem af Den grundlovgivende Forsamling 1848, marineminister i regeringen A.W. Moltke 1850-52. Efter nogle års sejlende tjeneste medlem af Folketinget 1855, men måtte opgive den politiske karriere ved udnævnelsen til gesandt i London 1857. Hjemkaldtes 1860 og var fra 1862 flådeinspektør. Under 2. Slesvigske Krig chef for eskadren, som blokerede de tyske østersøhavne. Da en preussisk flådestyrke i marts 1864 forsøgte at bryde ud af havnen i Swinemünde, kom det til en træfning ved Rügen, som van Dockums eskadre gik sejrrig ud af. Marineminister i regeringen C.E. Frijs 1866, men fratrådte året efter på grund af uenighed med krigsminister W.R. Raasløff. Derefter atter flådeinspektør til pensionering 1874. Kammerherre 1851, Storkors af Dannebrogordenen 1860.