Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og arkæolog

Født søndag den 15. februar 1863 i Ribe
Død søndag den 25. januar 1948 i København

Mini-biografi: Var søn af en kunstdrejer, blev 1880 student fra Ribe katedralskole og studerede derefter på Københavns Universitetet. Modtog undervisning i klassiske sprog, studerede tillige dansk og fulgte Michael Fausbøll og Vilhelm Thomsens forelæsninger. Tog 1887 skoleembedseksamen i latin, græsk og dansk og studerede derefter klassisk arkæologi hos professor Johan Louis Ussing. Arbejdede fra 1888 ved antiksamlingen, blev 1897 inspektør ved Nationalmuseet. Vandt universitetets guldmedalje for en stor latinsk afhandling om Asklepios-kulten og var 1889-91 på studierejse til Grækenland, Italien og Paris. Christian Sørensen Blinkenberg skrev 1893 disputatsen Asklepios og hans Frænder i Hieron ved Epidauros, var 1902-05, sammen med J.F. Kinch, leder af Carlsberg-fondets udgravninger af Lindos på Rhodos, blev 1911 docent i klassisk arkæologi ved universitetet, fik 1916 titel af professor og opgav stillingen på museet. Fik indført arkæologi som selvstændigt fag og derved banet vej for oprettelsen af en lærestol i nordisk arkæologi. Skrev bl.a. Miraklerne i Epidauros, Archäologische Studien, Tordenvaabnet i Kultus og Folketro og ikke mindst den store afhandling om fundene i Lindos: Fouilles et recherches, med læsningen og tydning af de mange indskrifter. Blinkenberg blev 1913 medlem af Videnskabernes Selskab, var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Farbror til professor Andreas Binkenberg.