Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og historiker

Født fredag den 23. maj 1817 i Vordingborg
Død søndag den 16. september 1888 i Ribe

Mini-biografi: Var søn af en byfoged, blev 1835 student fra Frederiksborg Skole, tog 1844 filologisk embedseksamen, var derefter en tid konstitueret lærer ved Vordingborg Latinskole. Jakob Frederik Kinch blev 1847 adjunkt ved Ribe Katedralskole, udnævntes 1858 til overlærer. Var historisk interesseret og havde i det gamle Ribe, rige kilder at studere, hvilket blev gjort grundigt, sammen med kilderne til hele Danmarks historie. Kinch arbejdede i flere år på sit hovedværk: Ribe Bys Historie og Beskrivelse, 1. del blev trykt i Ribe og da bogtrykkeren gik fallit købte Kinch trykkeriet, blev derved redaktør af Grænsebladet, der snart gik ind, trykkeriet blev også opgivet. Kinch udgav i årene 1869-84, Danmarks måske mest udtømmende og gennemarbejdede købstadbeskrivelse af stor værdi for alle, som interesserer sig for ældre dansk historie. Kinch var medlem af Ribe amts skoleråd, Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie, bestyrelsesmedlem i Det jydske historisk-topografiske Selskab og i Samlinger til jydsk Historie og Topographi, var medopretter og leder af Den antikvariske samling i Ribe. Sad 1858-61 i Rigsdagens Folketing som konservativ, var medlem af Ribe byråd og blandt de ripensere, der i 1864 blev arresteret af den preussiske besættelsesmagt. Var gift 2 gange og far til 15 børn. Ridder af Dannebrog.