Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer, forfatter og marineminister

Født tirsdag den 9. marts 1852 i Ribe
Død onsdag den 3. marts 1920 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en toldkasserer, flyttede som 10årig med familien til Aalborg og kom i den lærde skole. Blev som 14årig sendt til København og forberedt til Søkadetakademiet i Mariboes Skole. Christian Giørtz Middelboe blev søkadet 1867, avancerede 1872 til sekondløjtnant, var med korvetten Dagmar i Vestindien samt Sydamerika, med fregatten Jylland til Vestindien, blev 1873 premierløjtnant og fik 1877 ansættelse ved Søminevæsenet. Var 1881-89 chef for torpedoskibet Esbern Snare, som anvendtes til forsøgsskydning med og indskydning af torpedoer, var 1891-95 vagerinspektør samt fører af vagerinspektionsskibet Løvenørn, blev 1885 udnævnt til kaptajn og var i 1898 chef for krydseren Heimdal til Island, blev 1899 kommandør. Fungerede 1901, i tre måneder som marineminister i ministeriet Sehested, ledede i flere år arbejdet med fjernelse af vrag fra kysterne for Indenrigsministeriet, blev 1911 kontreadmiral og fratrådte tjenesten i 1914. Middelboe var medlem af Sø- og Handelsretten i København, sad som formand for Søofficersforeningens bestyrelse og for Spejderkorpsets bestyrelse. Skrev afhandlinger artikler samt fortællinger fra sømandslivet og udgav 1918-19 sine erindringer. Modtog fortjenstmedaljen i guld, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af 2. og 1. grad. Var sønnesøn af søofficeren Bernhard Middelboe, bror til maler samt grafiker Bernhard Ulrik Middelboe.