Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk søofficer, forfatter og marineminister

Født tirsdag den 9. marts 1852 i Ribe
Død onsdag den 3. marts 1920 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en toldkasserer, flyttede som 10årig med familien til Aalborg og kom i den lærde skole. Blev som 14årig sendt til København og forberedt til Søkadetakademiet i Mariboes Skole. Christian Giørtz Middelboe blev søkadet 1867, avancerede 1872 til sekondløjtnant, var med korvetten Dagmar i Vestindien samt Sydamerika, med fregatten Jylland til Vestindien, blev 1873 premierløjtnant og fik 1877 ansættelse ved Søminevæsenet. Var 1881-89 chef for torpedoskibet Esbern Snare, som anvendtes til forsøgsskydning med og indskydning af torpedoer, var 1891-95 vagerinspektør samt fører af vagerinspektionsskibet Løvenørn, blev 1885 udnævnt til kaptajn og var i 1898 chef for krydseren Heimdal til Island, blev 1899 kommandør. Fungerede 1901, i tre måneder som marineminister i ministeriet Sehested, ledede i flere år arbejdet med fjernelse af vrag fra kysterne for Indenrigsministeriet, blev 1911 kontreadmiral og fratrådte tjenesten i 1914. Middelboe var medlem af Sø- og Handelsretten i København, sad som formand for Søofficersforeningens bestyrelse og for Spejderkorpsets bestyrelse. Skrev afhandlinger artikler samt fortællinger fra sømandslivet og udgav 1918-19 sine erindringer. Modtog fortjenstmedaljen i guld, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af 2. og 1. grad. Var sønnesøn af søofficeren Bernhard Middelboe, bror til maler samt grafiker Bernhard Ulrik Middelboe.

Vestre Kirkegård, København 2021
© www.gravsted.dk (foto:flm)