Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk præst, lærer og orlogspræst

Født tirsdag den 8. juli 1919 på Frederiksberg
Død lørdag den 18. november 2006

Mini-biografi: Var søn af en sparekasseinspektør, blev i 1939 student og tog 1945 teologisk kandidateksamen på Københavns Universitet. Blev året efter kaldskapellan ved Holmens Kirke, i 1948 2. residerende kapellan og 1970 1. residerende kapellan. Børge Ørsted virkede fra 1947 tillige som orlogspræst, var den første orlogspræst i nyere tid som stod til søs. Underviste 1956-90 i bl.a. retorik på Søværnets Officersskole og fik stor indflydelse på mange sø-kadetters forståelse for relationen mellem flåden samt Holmens Kirke. Ørsted studerede i 1965, den gejstlige betjening af USA's væbnede styrker på et NATO-stipendium og forsvarede samme år sin disputats: J P Mynster og Henrich Steffens. En studie i dansk kirke- og åndshistorie omkring år 1800 for en doktorgrad. Udgav senere Erindrer De det var i Kongens Have samt Glæden fordi du er til. Blev i 1981 sognepræst ved Holmens Kirke og varetog stillingen til 1989. Ørsted sad som medlem af bestyrelserne for Admiral Winterfeldts Stiftelse Trøstens Bolig, H P Lorentzens Stiftelse, Kong Georg Den Førstes Legat, Selskabet Fattiges Juleglæde samt De Bielkeske Legater, var formand for Heiberg-Selskabet og for bestyrelsen for P C Ibsens Sønners Legat. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og modtog Hjemmeværnets Fortjensttegn samt Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten.