Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk veterinær og forstander

Født onsdag den 6. april 1887 på Ødumgård, Ødum, Favrskov
Død søndag den 21. februar 1971 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, tog dyrlægeeksamen 1909, var i studietiden blevet assistent ved Veterinær- og landbohøjskolens serumlaboratorium under C.O. Jensen. Axel Thomsen videreuddannede sig og besøgte i Tyskland hestelazaretter samt militærlaboratorier, studerede i Stockholm røntgenologi. Virkede som reservedyrlæge i hæren, blev i 1923 forsøgsleder ved laboratoriet og var røntgendyrlæge ved hærens veterinære røntgenklinik. Havde 1929 et stipendieophold ved Pasteur-instituttet i Paris, studerede bakteriologi og serologi i Tyskland, Frankrig, Belgien og Holland. Modtog i 1930 medalje af 1. kl. og en 1. pris af et spansk husdyrbrugsselskab for besvarelse af en opgave om kalvekastnings bekæmpelse. Forsvarede 1936 afhandlingen Brucella Infection in Swine for den veterinærmedicinske doktorgrad, skrev siden flere afhandlinger om især kvæg og svins smitsomme kastning samt dyrlægers erhvervssygdomme, som offentliggjordes i både danske og udenlandske fagtidsskrifter. Holdt foredrag i London, Berlin, Paris og Gent, var veterinærkonsulent for A/S Simonsen & Weels Eftf. samt censor ved veterinæreksamen. Medlem af bestyrelsen for Fond af 13. juli 1873 til Veterinærvidenskabens Fremme, af WHO's stående brucellose-ekspertudvalg, æresmedlem af Koninklijke Vlaamsche Academie voor Geneeskunde van Belgié, æresdoktor ved universitetet i Gent og formand, siden æresmedlem af Københavns dyrlægeselskab. Modtog C.O. Jensen fondens guldmedalje for veterinær-videnskabelig forskning, udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.