Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk veterinær og professor

Født fredag den 18. marts 1864 på Frederiksberg
Død mandag den 3. september 1934 i Middelfart, Fyn

Mini-biografi: Var søn af en gas- og vandmester, tog som 18årig dyrlægeeksamen, modtog undervisning i bakteriologi af C.J. Salomonsen og Bernhard Bang. Studerede 1887 bakteriologi, patologi og patologisk anatomi ved forskellige tyske veterinærskoler. Blev 1888 assistent på Veterinær- og landbohøjskolens serumlaboratorium, 1889 lærer i veterinærvidenskab, udnævntes 1903 til professor. Carl Oluf Jensen ledede klinikken for mindre dyr, var en dygtig operatør og muligvis den første, der anvendte røntgen i veterinærkirurgien. Var initiativtager til oprettelsen af et serumlaboratorium, udgav 1903 Forelæsninger over Mælk og Mælkekontrol, den første eksisterende lærebog i faget. Sad som formand for det veterinære sundhedsråd, blev 1922 veterinærfysicus, 1931 konstitueret veterinærdirektør. Var medstifter af Maanedsskrift for Dyrlæger, medlem af Videnskabernes Selskab, æresdoktor ved Københavns Universitet og ved veterinærskolen i Berlin, æresmedlem af Den Danske Dyrlægeforening, af Kød- og Mælkehygiejnisk Forening for Danske Dyrlæger, af flere udenlandske dyrlægeforeninger, præsident for Den danske Kræftkomité m.m. Udgav bl.a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl, Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge, Om den infektiøse Kalvediarré, Tyfusbacillens Diagnose, Forsøg med Kræft hos Mus og Paratyfusbacillens Forhold. Modtog The Walker Prize for kræftundersøgelser, Norges St. Olavs Medalje og Sveriges Nordstjerneorden. Udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af 2. og 1. grad.