Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, musikforsker og musikhistoriker

Født lørdag den 25. november 1848 i København
Død søndag den 26. april 1931 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af professor Frederik Hammerich, blev i 1867 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn og tog statsvidenskabelig eksamen i 1872. Interesserede sig for musik, blev undervist i violoncel af Albert Rüdinger og studerede musikhistorie. Angul Hammerich gik siden til klaverspil samt teori hos professor C.F.E. Horneman, til violoncel hos Franz Neruda og fortsatte universitetsstudierne. Blev i 1876 musikanmelder på ugebladet Nær og Fjern, siden også ved Illustreret Tidende og Nationaltidende. Foretog studierejser til Tyskland, Frankrig samt Italien, skrev sit første musikhistoriske værk: Musikforeningens Historie 1836-86 og i 1892 sin disputats Musikken ved Christian den fjerdes hof. Blev i 1896 Københavns Universitets første musikforsker, fik i 1908 titel af professor, oprettede i 1915 Magisterkonferensen i musikhistorie og var fra 1916 docent i musikhistorie. Studerede fortidens instrumenter samt deres historie, som Compeniusorgelet på Frederiksborg Slot samt bronzelurerne, skrev adskillige artikler om komponister og musikhistoriske emner. Var hovedmand ved oprettelsen af Musikhistorisk Museum i København, var leder af museet til sin død. Sad i bestyrelsen for Kammermusikforeningen, Musikforeningen og Den Letterstedtske Selskab, var medlem af Kungliga Musikaliska Akademien i Sverige samt formand for Dansk Musikselskab, siden æresmedlem. Udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var bror til komponisten Asger Hamerik.