Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk forfatter, historiker, teolog og professor

Født onsdag den 9. august 1809 i København
Død fredag den 9. februar 1877 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, gik i borgerdydsskolen på Christianshavn, studerede teologi på Københavns Universitet og fik sin embedseksamen i 1830. Var i starten optaget af B.S. Ingemann og N.F.S. Grundtvig, havde ofte overværet sidstnævntes prædikener, blev siden optaget af de tyske romantikere som naturfilosoffen Henrich Steffens. Rejste efter sin eksamen rundt i Danmark sammen med sin bror, forfatteren Martin Johannes Hammerich, de besøgte bl.a. deres slægtninge i Sønderjylland. I 1834 foretog Frederik Hammerich en længere rejse til udlandet, efter at have fået magistergraden for en latinsk afhandling. Startede i Sverige, tog videre til Norge, ned gennem Tyskland, til Italien for at se Romerkirken, tilbage over Schweiz, sluttede i England og Skotland, havde undervejs studeret de forskellige trosretninger. Fik i 1839 et sognekald i nærheden af Kolding, blev syg og begyndte nu at skrive, udgav nogle digtsamlinger, men fik igen lyst til præstegerningen og blev i 1845 residerende kapellan ved Trinitatis Kirke i København. Studerede samtidig historie, virkede under Treårskrigen som feltpræst, skrev om oplevelserne og udgav flere historiske værker, bl.a. Den kristne Kirkes Historie. Blev i 1862 medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. Sad syv år i Folketinget og blev 1858 udnævnt til professor i kirkehistorie.

Assistens Kirkegård, København 2008
© www.gravsted.dk (foto:krn)