Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk matematiker, politiker og professor

Født mandag den 7. oktober 1816 i København
Død fredag den 10. september 1886 i København

Mini-biografi: Var søn af en fuldmægtig, mistede tidligt sin far, dimitteredes 1834 til Københavns Universitet og tog 1839 polyteknisk eksamen. Var 1841-45 hjælpelærer i matematik hos Christian Ramus ved Polyteknisk Læreanstalt, blev 1845 magister på afhandlingen De vi et natura infiniti mathematici spécimen og modtog offentlig støtte til studieophold i udlandet, deltog som frivillig i Treårskrigen. Adolph Steen blev 1950 lærer i matematik ved Polyteknisk Læreanstalt, siden medlem af bestyrelsen og lærer ved det nye ingeniørkursus. Blev 1861 professor ordinarius i matematik ved Københavns Universitet efter Christian Jürgensen, underviste tillige ved Den militære Højskole og anvendte egne lærebøger, som Elementær Arithmetik, Sfærisk Trigonometri samt Elementær Algebra. Blev 1849 valgt til Folketinget for Bondevennerne, hørte som Hans Egede Schack og Kristen Rovsing, til det "intelligente" Venstre, sad i Finansudvalget og andre udvalg om finansielle spørgsmål som krigsskadeserstatning samt indkomstskat. Genvalgtes 1854 for De Nationalliberale, nedlagde sit mandat 1858, sad til 1861 som borgerrepræsentant i København, valgtes 1864 til Rigsrådets Folketing, siden til Rigsdagens. Var medstifter af Bikuben, Nye danske Brandforsikringsselskab, Marts-foreningen, Frihandelsforeningen, formand for Forsvarsforeningen i Sjælland og medlem af Videnskabernes Selskab. Blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad. Har fået Adolph Steens Allé på Frederiksberg opkaldt efter sig.