Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk matematiker, lektor og professor

Født søndag den 19. maj 1805 i København
Død lørdag den 15. december 1860 i København

Mini-biografi: Var søn af en konferensråd, blev i 1823 student fra Metropolitanskolen, læste jura og tog eksamen 1828. Havde tillige studeret matematik under C.F. Degen og derefter under Henrik Gerner von Schmidten. Modtog 1827 universitetets guldmedalje for en prisbesvarelse, 1830 Videnskabernes Selskabs sølvmedalje for en afhandling om differentialligninger, tog 1832 magistergraden med en afhandling om rækker, blev året efter lektor i matematik ved sø-etaten og fik 1835 titel af professor. Christian Jürgensen var fra 1837 fuldmægtig ved sø-etatens sportelkassererembede, udnævntes i 1842 til matematikkyndig direktør for Statens Livsforsikringsanstalt og for den almindelige enkekasse, skrev sidstnævntes historie fra 1775-1845 og blev 1857 professor i matematik ved universitetet. Skrev adskillige lærebøger, bl.a. en Aritmetik og Algebra, som kom i tre udgaver, en Differential- og Integralregning samt en Analytisk Mechanikom. Fik sine videnskabelige undersøgelser trykt i Videnskabernes Selskabs skrifter og i Crelles Journal. Dyrkede tyskeren J.G. Fichtes filosofi og blev i stand til at se matematikken som et led i en større helhed, blev pionér for tanker, der siden vandt indpas i den pædagogiske reform, hævdede at matematikundervisningen i skolen var for ensidigt rettet mod formel logisk uddannelse og kæmpede for indførelse af infinitesimalregningens første principper i skolens øverste klasse samt ved naturvidenskaberne.