Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og museumsdirektør

Født lørdag den 19. september 1846 i København
Død mandag den 23. april 1917 i Klampenborg

Mini-biografi: Var søn af en jurist, blev student fra Metropolitanskolen i 1866, tog magisterkonferens i historie seks år efter, holdt en pause fra studierne, rejste i 1874 til Italien og arbejdede som sekretær ved det danske konsulat. Kom hjem 1876 og medvirkede ved udarbejdelsen af supplementet til Regesta Danica, stod selv for udgivelsen af 2. bind. Udgav sammen med professor Kristian Erslev Frederik I's danske Registranter og Danske Kancelliregistranter 1535-50, var medredaktør af 3. udg. af Nordisk Konversationslexikon fra 4. bd. William Mollerup underviste fra 1892 i historie og geografi ved officersskolen, var censor ved skoleembedseksamen i historie og medlem af kommissionen til afholdelse af almindelig forberedelseseksamen. Forsvarede sin bog Danmarks Forhold til Lifland 1346-1561 1880 for den filosofiske doktorgrad, den blev siden oversat til tysk. Skrev andre afhandlinger, især over Nordens historie, der blev offentliggjort i Historisk Tidsskrift, hovedværket Bille-Ættens Historie udkom i 1893. Mollerup var i to år assistent ved Rosenborgsamlingerne, blev 1893 assistent ved Nationalmuseets 2. afdeling, forfremmet til direktør for afdelingen 1896, var formand i Det særlige Kirkesyn og Ministeriets repræsentant ved Dansk Folkemuseum. Medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, blev 1898 chef for Rosenborgsamlingen og leder af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.