Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk zoolog

Født søndag den 9. april 1848 i Hyllested, Ebeltoft
Død torsdag den 29. juni 1916 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, dimitteredes 1866 fra Frederiksborg lærde Skole, tog medicinsk-forberedelseseksamen, studerede zoologi hos J. Reinhardt samt J.C. Schiødte, fulgte forelæsninger om fysiologi, anatomi og fysik. Var den eneste zoolog før Nobelprismodtageren August Krogh, der anvendte fysiologi samt fysik, som forklaring på dyrs livsytringer. William Sørensen tog 1873 zoologisk magisterkonferens, skrev samme år Bidrag til Phalangidernes Morfologi og Systematik i Naturhistorisk Tidsskrift. Virkede som lærer ved Statens Lærerhøjskole, var medlem af Kommissionen for Præliminæreksamen og Censorkommissionen til Lærer- og Lærerindeeksamen. Tog 1876 på en længere sørejse, forlod skibet i Buenos Aires og studerede under opholdet her, fisk. Opdagede at mange af dem kunne afgive lyd, undersøgte svømmeblæren og fandt de Weberske knoglers funktion ved lydfrembringelsen. Forsvarede 1884 disputatsen Om Lydorganer hos Fisk. En physiologisk og comparativ-anatomisk Undersøgelse for en doktorgrad, udgav flere større afhandlinger, leverede en tilbundsgående undersøgelse af mejernes anatomi og udgav en fortegnelse over Danmarks, Færøernes samt Islands edderkopper. Sørensen var i kort tid ansat som inspektør ved Zoologisk have, udgav en kritisk bog om forholdene og i 1907, den 500 sider store bog Fromme Sjæles gode Gjerninger, et polemisk angreb på Københavns Universitet og Japetus Steenstrups geologiske og arkæologiske arbejder. Var medlem af Videnskabernes Selskab.