Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk general, statsminister og artillerichef

Født mandag den 17. maj 1717 i Costewitz, Sachsen, Tyskland
Død tirsdag den 6. maj 1806 i København

Mini-biografi: Var søn af en sekretær, gik på gymnasiet i Schleusingen, studerede matematik ved universitetet i Leipzig. Kom ind ved militæret, avancerede til oberst, deltog fra 1742 i adskillige felttog, kommanderede som oberstløjtnant en brigade svært artilleri i Slaget ved Minden 1759, bidrog derved til sejren over franskmændene. Steg i graderne, blev generalmajor samt chef for ingeniørkorpset, deltog i resten af Syvårskrigen, trådte efter freden 1763 i hessisk krigstjeneste og blev kommandant i Hanau. Traf her prins Carl af Hessen, vejledte denne i krigsvidenskab og de udviklede, trods en aldersforskel på næsten 30 år, et tillidsforhold, som blev anledning til at Wilhelm von Huth kom til Danmark. Blev generalløjtnant af infanteriet i dansk tjeneste 1765, udnævnt til Ridder af Dannebrog, blev 1766 medlem af General-Krigsdirektoriet og overtog direktionen for "den nye Indretning til Vejenes Forbedring i Danmark" samt stillingen som generaldirektør for Byggevæsenet med sæde i Bygningskommissionen. Ved en ny ordning lavet kort efter, blev Huth beordret til at rejse, tog ophold i Hanau med en klækkelig pension. Vendte tilbage under Struensee, blev 1771 chef for Artillerikorpset og Ingeniørkorpset, forbedrede her officerernes uddannelse og hele korpsets organisation og virksomhed. Huth blev adlet 1776, Ridder af Elefanten 1783 og året efter statsminister.