Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk generalløjtnant og krigsminister

Født søndag den 25. marts 1821 i Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Tyskland
Død torsdag den 7. januar 1892 i Porthus, Fredensborg

Mini-biografi: Var søn af en militærmand, blev som 17årig sekondløjtnant i den militære højskole og tog eksamen 1842. Blev det følgende år udnævnt til premierløjtnant, steg i graderne og var som kaptajn med i slaget ved Isted 1850. Wilhelm Kauffmann blev efter krigen ansat som lærer ved Højskolen, sad i flere kommissioner og var redaktør af Tidsskrift for Krigsvæsen, tog i 1856 på en længere rejse til udlandet og blev 1860 udnævnt til major. Var under krigen i 1864 næstkommanderende artilleriofficer og forsvarede med sine tropper Dybbøl Banke, men kunne ikke forhindre preusserne i at indtage Dybbøl. Kauffmann deltog herefter ved flere konferencer, der fandt sted i udlandet og blev ved hjemkomsten stabschef hos artillerigeneralen, i 1868 udnævnt til chef for Københavns Søbefæstning og blev efter 11 år på denne post. Valgt til krigsminister, havde allerede lige efter krigen fået udgivet Om det danske Monarkis Forsvar i Almindelighed og Armeens Organisation i Særdeleshed og prøvede nu at få skik på forsvaret, kunne dog ikke få gennemført sine forslag og trådte tilbage 1881. Blev i stedet general og chef for Øvelsesdivisionen på Sjælland. Kauffmann var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 1. og 2. Grad af Dannebrog og havde Storkorset af Dannebrog.