Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk rigsgreve, jurist og finansminister

Født torsdag den 16. februar 1815 i Ringkøbing
Død onsdag den 29. februar 1888 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af stiftamtmand Wilhelm Sponneck, blev 1832 student, cand.jur. 1836 og 1838 bisidder i generaltoldkammerkollegiet. Udgav 1840 Om Toldvæsen i Almindelighed og det danske Toldvæsen i Særdeleshed, med en idé om forenkling af toldvæsenet og om told på luksusvarer som kaffe, brændevin og sukker. Wilhelm Sponneck blev 1840 konstitueret sekretær for toldkammerkollegiet, senere kommitteret i generaltoldkammeret, 1843 deputeret i samme kollegium og chef for 1. sektion med kongerigets toldvæsen. Blev regeringens kommissarius ved stænderforsamlingerne, 1848 kongevalgt medlem af rigsforsamlingen, samme år finansminister i novemberministeriet, beholdt stillingen til 1854. Fik omordnet enevældens finansvæsen, oprettet et samlet statsbogholderi og udarbejdede efter junigrundlovens stadfæstelse, det første finanslovforslag og i samarbejde med rigsdagen og A.F. Tscherning udviklet en bæredygtig form for finansloven. Gennemførte pensionsloven for embedsmænd, indførte frimærkesystemet og fik vedtaget anlægget af den første telegraflinje. Blev af C.G. Andræ udnævnt til generaltolddirektør og bevarede stillingen til 1863. Sponneck var formand for kontrolkomitéen for de sjællandske jernbaner, direktør for Nationalbanken, medlem af bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab, direktør for Handelsbanken formand i Forsikringsselskabet Danmarks bestyrelsesråd, formand for møntkommissionen, medlem af Københavns amtsråd og formand for Gentofte sogneråd. Modtog Storkorset, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog. Far til Wilhelm Sponneck.