Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk højesteretsdommer

Født søndag den 14. juni 1874 i Thisted
Død mandag den 13. april 1953 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af højesteretsdommer G.A. Jensen, blev 1892 student, tog år 1900 juridisk kandidateksamen. Blev 1901 assistent i kultusministeriet, kom 1904 til justitsministeriet og var 1906-11 tillige assistent i overformynderiet. Sad 1908-11 som konstitueret assessor i landsover-, hof- og stadsretten, vendte tilbage til justitsministeriet som fuldmægtig og ekspeditionssekretær, blev 1915 udnævnt til kontorchef. Vilhelm Topsøe-Jensen havde planen færdig til den praktiske gennemførelse af den nye retsplejelovgivning 1919 og blev samtidig udnævnt til rigsadvokat. Blev 1925 dommer i højesteret og formand for den faste voldgiftsret. Var medlem af retsrådet, retsplejeudvalget og formand for adskillige udvalg. Var delegeret ved konferencerne i London angående sikring af menneskeliv på søen, formand for overskibssynet, for Københavns 4. huslejenævn for voldgiftsretten i statstjenestemandssager, Københavns kommunes tjenestemandsvoldgiftsret og justitsministeriets tilforordnede ved Den almindelige brandforsikring for landbygninger. Formand for statens våbenkontrol, i bestyrelsen for International Law Association's danske afdeling, formand for bestyrelsen for den danske afdeling af de nordiske juristmøder, medlem af den internationale permanente voldgiftsdomstol i Haag, af bestyrelsen for Thorvaldsens museum og Tagea Brandts rejselegat. Udgav Den faste Voldgiftsret gennem 25 Aar og Dansk Lovregister. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad og 1. grad. Var bror til kontreadmiral Th. Topsøe-Jensen.