Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og præst

Født onsdag den 21. oktober 1607 i Holstebro
Død søndag den 24. april 1681 i Udbyneder, Mariager, Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev i 1627 student, fik allerede to år efter kaldet som sognepræst i Udbyneder og Kastbjerg i Aarhus stift, varetog det til sin død og var fra 1646 tillige provst i Gerlev herred. Var under studierne og den første tid som præst præget af bodsfromhedsretningen, repræsenteret af bl.a. Hans Poulsen Resen, Holger Rosenkrantz og Jesper Brochmand. Retningen, der opfordrede til religiøs selvbesindelse og seriøs forbedring af det moralske liv, påvirkede præsten både i gerning og i det omfattende opbyggelige forfatterskab. Villads Nielsen udgav en del skrifter med bl.a. betydningen af trosartiklerne, sakramenterne og de ti bud, brugte i lighed med Thomas Kingo barokkens stil og billedsprog og udgivelser som Nøgelen til Guds Hierte, Himmeriges Barne-Moder, Kierlighedens Maaltid, Kierligheds Maaltids Gieste-Ræt var populær læsning dengang og findes gentagne gange i samtidige samt senere bogoptegnelser. Nielsen gav i sine bøger udtryk for tidens yndlingstanker i et letforståeligt sprog, lagde personlighed over sin knappe stil og benyttede sig ofte af fyndord samt bogstavrim. Tog sit arbejde som præst alvorligt og formanede sine medbrødre til at arbejde i frygt og bæven for de sjæle, der skulle gøres regnskab for.