Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk maler, fabrikant og legatstifter

Født torsdag den 23. november 1843 i København
Død mandag den 20. maj 1912 i Holte

Mini-biografi: Var søn af en kasketmager, stod efter skoletiden i lære som bogtrykker, var kort tid lærling hos den italienske marmorhugger Giuseppe Ronci, gik på Teknisk Institut, vakte her G.F. Hetschs interesse, lærte porcelænsmaling og var 1862-67 ansat på Den Kongelige Porcelænsfabrik. Blev 1861 optaget på Kunstakademiets Malerskole i København og modtog undervisning til 1866. Viste sine værker på Charlottenborg, vandt 1869 Akademiets lille guldmedalje og den Neuhausenske præmie, assisterede en tid Wilhelm Marstrand. Begyndte i 1870'erne at arbejde med grafisk teknik, fik 1874 efter utallige forsøg udviklet en fremstillingsmåde til mekanisk gengivelse af bl.a. tegninger, træsnit og kobberstik, oprettede samme år: Danmarks første moderne reproduktionsanstalt med udførelser af heliotypier. Fremstillede siden også fototypier og overdrog 1882 hele virksomheden til fotografen Hilmar Crone. 1887 anlagde Vilhelm Pacht en fabrik for bogtryksværte og tubefarver for kunstnere og forblev direktør ved omdannelsen 1890 til A/S Danske Bogtrykkeres Farvefabrik. Blev 1896 direktør for Københavns Panorama og 1898 direktør for Skandinavisk Panoptikon, sad i bestyrelsen for Kunstforeningen af 18. november. Stiftede sammen med hustruen: Vilhelm Pachts Kunstnerboligs Legat, hvorved deres bolig i Holte overgik som æresbolig til en maler for livstid. Legatet er siden blevet tildelt bl.a. malerne Ole Schwalbe, Karl Larsen og Jens Birkemose.