Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk præst

Født lørdag den 19. januar 1833 i København
Død søndag den 4. maj 1913 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en vinhandler, blev 1850 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, læste teologi og tog kandidateksamen 1858. Blev det følgende år ansat som adjunkt ved latinskolen i Flensborg, var 1862-64 kateket ved den frie danske menighed i Flensborg, men blev efter krigen afsat af preusserne. Vilhelm Munck blev 1865 kateket ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, var fra 1868 præst ved straffeanstalten og i årene 1875-1906 sognepræst ved Herlufsholm. Interesserede sig for sygekassesagen, sad 1887-1907 som formand for de forenede sjællandske sygekasser, var 1896-1906 redaktør af Sygekassetidende, var medlem af det sygekassenævn, der oprettedes ved lov og sad fra 1898 i Diakonissestiftelsens bestyrelse. Munck var optaget af hovedstadens sociale forhold og kom med adskillige forslag til sociale forbedringer, som f.eks. resocialisering af sociale tabere, fik flere af sine forslag gennemført, enten af det offentlige eller af Københavns Indre mission. Fik udgivet bl.a. Om de Fattiges Vilkaar paa Christianshavn, Om Fattigdommen i København, Om Sygekasser paa Landet, Lægerne og Sygekasserne, David Livingstone. En Levnedsskildring, John Howard, Fængslernes Reformator og Vincent de Paul. Tidsbilleder fra Frankrig i det 17. Aarhundrede. Munck blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var far til Charlotte, Johannes og Frederik Ferdinand Munck.