Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og filolog

Født torsdag den 17. januar 1805 i København
Død søndag den 30. november 1879 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en prokurator, blev 1823 student, tog året efter 2. eksamen og rejste nu på et flerårigt ophold til Frankrig, studerede sproget samt fransk politik. Fortsatte sprogstudierne og sprogets udvikling hjemme i Danmark og fik yderligere sproglig viden ved at studere sanskrit. Vilhelm Bjerring var i årene 1833-68 lærer i fransk ved landkadetakademiet, ved den militære højskole og ved Københavns Universitet. Sluttede sig politisk til den nationalliberale retning og var fra 1848 blandt de toneangivne mænd. Søgte forgæves valg til den grundlovgivende rigsforsamling i Københavns 4. kreds, men blev snart efter alligevel kongevalgt medlem. Havde sat sig godt ind i andre staters forfatningsforhold og politiske liv, blev derfor valgt til formand for grundlovsudvalget og ydede et væsentligt bidrag til junigrundlovens gennemførelse. Bjerring blev til sin skuffelse ikke genvalgt, men valgtes i stedet 1850 til medlem af Landstinget. Da C.G. Andræ, C.C. Hall og D.G. Monrad i 1854 blev afsat under ministeriet Ørsted, frygtede Bjerring at få valget mellem embedet og rigsdagsmandatet og opgav det sidste. Sad derefter i Landstinget til 1874 og var i ni år tillige statsrevisor. Fik titel af professor, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og til Dannebrogsmand. Var far til Emil Bjerring.