Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født onsdag den 21. december 1938 i Hammel, Favrskov
Død lørdag den 24. september 2016

Mini-biografi: Blev efter skoletiden elev ved radio- og radarteknik ved Flyvevåbnet, gennemgik derefter officersskolen, på det første hold, der ikke kun omfattede piloter. Gjorde i 1965 tjeneste ved Luftværnsgruppen, læste fra 1970 til elektroingeniør på Forsvarsakademiet, var 1974-76 chef for NIKE Eskadrille 534 ved Tune, gjorde tjeneste i flyvematerielkommandoen og havde sit virke i Centralledelsen. Modtog 1980-81 undervisning ved US Naval Post Graduate School og tog en master i Management. Viggo Dam Nielsen blev nu chef for Forsvarsstabens materielplanlægningssektion, udnævntes i 1986 til oberst samt chef for kontrol- og varslingsgruppen, blev året efter stabschef og overført til tjeneste ved flyvertaktisk kommando. Var derved den første officer, som beklædte denne stilling, uden at have en uddannelse som pilot. Blev i starten af 1989 udnævnt til generalmajor samt chef for flyvematerielkommandoen, bestred stillingen til sin pensionering 1999 og blev straks efter ansat i firmaet Terma, der fremstiller våbensystemer, har tillige haft hvervet som Executive Vice President and Director hos Rovsing A/S, som bl.a. leverer systemer, software samt services til europæisk rumfartsindustri og været seniorkonsulent hos Printca, der bl.a. leverer særligt varmeresistente materialer til forsvaret. Dam Nielsen modtog hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet og blev udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.