Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født lørdag den 2. september 1939 i Hornbæk, Randers
Død fredag den 31. august 2012

Mini-biografi: Var datter af en tandlæge, læste jura på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1970, blev derefter ansat som jurist i Socialministeriet og arbejdede 1983-94 i Arbejdsministeriet. Vibeke Peschardt var fra 1983 medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse, 1987-94 formand for partiets kommunalpolitiske udvalg. Valgtes i 1986 til kommunalbestyrelsesmedlem i Søllerød Kommune, blev hurtigt formand for teknik- og miljøudvalget og arbejdede derefter på deltid for at hellige sig den politiske karriere. Virkede i sine 24 år på posten for at sikre miljøet i kommunens åer og vandløb og på at gøre skolevejene sikre ved at få lavet cykelstier samt indføre hastighedsnedsættende foranstaltninger. Valgtes i 1994 til medlem af Folketinget i Hillerødkredsen, bevarede posten til 2001, blev medlem af social- og sundhedsudvalget, kultur- og fritidsudvalget samt økonomiudvalget. Var ofte partiets ordfører på miljø-, trafik-, sundheds-, landbrugs- og Europa-området, var medlem af Nordisk Råd. Blev i 2005 medlem af den nye Rudersdal kommunes kommunalbestyrelse, markerede sig inden for forebyggelsesområdet med sit store engagement på det sundhedspolitiske område og ønskede at Rudersdal skulle være foregangskommune og lave en forebyggelses- og sundhedsplan for alle borgere mellem 70 og 80 år. Vibeke Peschardt var ivrig vinterbader og høvding for Vikingerne på Vedbæk Nordstrand.