Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk civil- og overingeniør

Født fredag den 15. juli 1887 i København
Død onsdag den 17. september 1958

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev i 1904 student fra Metropolitanskolen, 1906 cand.phil. og i 1910 cand.polyt. Fik straks ansættelse som ingeniør ved fabrikken Alioth ved Basel, skiftede i 1911 til firmaet Axel Schou, arbejdede 1914-15 ved Københavns Belysningsvæsen, 1915-17 ved Foreningen af Gensidige Danske Brandforsikringsselskaber, blev i 1917 sekretær ved Elektricitetsrådets elektricitetskommission, udnævntes til kontorchef 1929 og 1950 til overingeniør. Valdemar Faaborg-Andersen blev tildelt adskillige tillidshverv og sad bl.a. som formand for den elektrotekniske sektion i Dansk Ingeniørforening, for eksamenskommissionen for elektroinstallatørprøven af 1952, af komitéen for nordiske elektroteknikermøder, Elektroteknisk Forening, næstformand for Danmarks elektriske materielkontrol i Ministeriet for offentlige arbejder, repræsentant for Elektricitetsrådet i udvalget for radiofoniforstyrrelser, generalsekretær ved 5. nordiske elektroteknikermøde i København 1937, var medlem af Dansk Ingeniørforenings bestyrelse, af røntgenudvalget i sundhedsministeriet, af kommissionen for fremtidige retningslinjer for økonomisk fremskaffelse og fordeling af elektricitet i Danmark, af Dansk Elektroteknisk Komité, dansk Komité for World Power Conference. Var fast medarbejder ved Ingeniøren, redaktør af Elektricitetens Historie og dens Mænd, medarbejder ved Teknikkens Vidunderland, Danmarks Kultur ved 1940 samt Teknisk Leksikon. Faaborg-Andersen var censor i stærkstrømselektroteknik ved Det Tekniske Selskabs Skole, Polyteknisk Læreanstalt og ved højspændingsinstallatørprøverne i Helsingør, Aalborg samt Sønderborg. Udnævnt til Ridder af Dannebrog.