Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter, historiker og rigsarkivar

Født onsdag den 1. februar 1922 i Struer
Død tirsdag den 27. februar 2001

Mini-biografi: Var søn af en lokomotivfører, blev 1940 student fra Marselisborg, 1945 mag.art. i historie og var fra 1942 medarbejder ved komitéen for oprettelse at et erhvervsarkiv. Blev 1948 arkivar og leder af erhvervsarkivet, 1963 overarkivar ved erhvervsarkivet og statens erhvervshistoriske arkiv. Var fra 1950 undervisningsassistent ved Aarhus Universitet, blev 1960 lektor i økonomisk historie og sad som censor ved H.D. og H.A. eksamen. Vagn Dybdahl var sekretær i Jysk Selskab for Historie og i Videnskabernes Selskabs arkivkommission, medlem af komitéen for historikernes internationale samarbejde, Aarhus byhistoriske udvalg, bestyrelsen for Dansk Magisterforenings sektion for arkiver, af statens humanistiske forskningsråd, af styret for Nordiske Forskerkurser, The Scandinavian Society for Economic and Social History samt formand for Foreningen af tjenestemandsansatte Arkivarer. Blev 1969 dr.phil. på disputatsen Partier og erhverv: Studier i partiorganisation og byerhvervenes politiske aktivitet 1880-1913 1-2. Udgav desuden bl.a. Et dansk handelshus i Australien, Nyere handels- og industrihistorisk litteratur, Det lokalhistoriske arbejde i byerne, Partier og erhverv, Industriforeningen i København 1888-1910, Historisk kommentar til nationaløkonomien, Socialhistorie i købstæderne og sammen med C.O. Bøggild-Andersen: Fra Jyllands-Postens Brevgemmer. Var medarbejder ved Flensborg bys historie 1-2 og medredaktør af Jyske Samlinger. Dybdahl blev tildelt rigsarkivar Axel Linvalds hæderspris.

Garnisons Kirkegård, København (Fællesgrav)
© www.gravsted.dk (foto:hs)