Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk biskop

Født lørdag den 22. juli 1797 i Fåborg, Fyn
Død mandag den 11. februar 1867 i Vejle

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev 1815 student fra Kolding, studerede teologi, tog 1823 embedseksamen og var en tid privatlærer i tysk hos en baron. Ulrich Sechmann Boesen blev 1826 sognepræst i Nørre Løgum, var ikke vellidt af de tysksindede, men afholdt af de vakte fra Christiansfeld, forflyttedes 1834 som sognepræst til Oksenvad-Jels, 1846 til Fjelstrup. Var 1844 med til at udgive en salmebog, som siden autoriseredes til frivillig indførelse i hertugdømmets danske menigheder. Boesen nægtede i 1848 at underkaste sig den slesvig-holstenske regerings anordninger, blev truet med fængsel, søgte orlov, flyttede til Kolding og siden til Assens, men blev alligevel afsat. Menigheden krævede deres præst tilbage. Da bestyrelseskommissionen havde overtaget styret kunne Boesen genindsættes 1849 som provst, mødte dog stor utilfredshed fra tysk side. Deltog som kongevalgt medlem i stænderforsamlingen 1853, hørte til det udpræget danske parti og dadlede de præster, der skadede deres gerning med politisk agitation. Var 1852 medstifter, siden formand for Haderslev bibelselskab, lod sig overtale af minister C. Moltke til at blive biskop af Slesvig, da H.L. Martensen afslog tilbuddet. Modsatte sig al illoyalitet og tysk agitation, men blev 1864 afskediget af de preussisk-østrigske civilkommisærer. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af Dannebrog.

Vejle Gamle Kirkegård 2014
© www.gravsted.dk (foto:va)