Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge og etatsråd

Født lørdag den 28. april 1742 i Brønshøj, København
Død lørdag den 31. maj 1806 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev student fra Herlufsholm 1758 og påbegyndte sine medicinske studier i København. Blev optaget på Borchs Kollegium 1761 og samme år sendt til Trondhjem, sammen med astronomen Thomas Bugge, for at observere Venus' gang forbi Solen. Urban Bruun Aaskow undersøgte sammen med Jens Bang, den alvorlige kvægsyge og udgav 1765 En Afhandling om Qvægsygen. Tog 1766 lægeeksamen, gjorde kandidattjeneste på Frederiks Hospital, blev 1770 marinelæge på en eskadre med kurs mod Algier og fik stor erfaring med de sygdomme, der hærgede besætningen under turen. Forsvarede 1774 disputatsen Diarium medicum navale for doktorgraden, blev admiralitetsmedikus og udvirkede sammen med lægen H. Callisen, flere hensigtsmæssige reglementer for søetaten. Blev 1775 udnævnt til livlæge for dronning Juliane Marie, som siden skænkede Frederiks Hospital en gård, der blev indrettet til selvstændig fødselsstiftelse. Aaskow var medlem af Landhusholdningsselskabet, af en kommission til ophjælpning af kirurgien, af direktionen for Kvæsthuset, for Frederiks Hospital, af vaccinationskommissionen og af sundhedskollegiet. Fik titel af etatsråd, blev æresmedlem af Det kongelige medicinske selskab og skrev adskillige afhandlinger i selskabets skrifter, udgav desuden en hel del bøger, her i blandt De dysenteria epidemica Havniæ.