Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overkirurg og professor

Født fredag den 2. marts 1900 på Hummeltofte, Virum, Lyngby-Taarbæk
Død torsdag den 27. maj 1982 i København

Mini-biografi: Var søn af nationalbankdirektør Søren Christian Knudtzon, blev i 1917 student fra Metropolitanskolen, læste herefter medicin og tog kandidateksamen i 1924. Fik året efter rosende omtale for en prisopgave og modtog universitetets guldmedalje 1928, virkede som assistent ved retsmedicinsk institut til 1929 og var 2. reservelæge på kommunehospitalets til 1931. Torben Grut Knudtzon foretog en studierejse til Paris i året 1931-32, var derefter assistent på Kommunehospitalets kirurg- samt poliklinik til 1933 og forsvarede samme år sin disputats: Trafikdødsfald i retsmedicinsk Belysning for en doktorgrad. Var 1. reservelæge på kommunehospitalet 1933-36 og derefter overkirurg ved kommunehospitalets afd. V fra 1936. Fik i 1957 titel af professor, underviste i kirurgi på Københavns Universitet til 1970, var læge ved Forsikringsaktieselskabet National 1932-45 samt Forsikringsaktieselskabet Haand i Haand fra 1945. Sad som medlem af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1924-34, af lønregulativudvalget 1931-36 og af voldgiftsretten 1935-36, var medlem af Københavns Kommunes hospitalskommission, af komiteen til bedømmelse af syge- og ulykkesforsikring med forøget risiko, af komitéen til valg af censorer ved Den Lægevidenskabelige Embedseksamen på Københavns Universitet, var formand for Den almindelige danske Lægeforenings responsumudvalg og sad i bestyrelsen ved uddeling af diverse legater. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.