Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk læge, sygekasse- og arbejdsløshedskasseinspektør

Født tirsdag den 15. januar 1839 i Hobro
Død søndag den 20. december 1914 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en konsul, blev 1857 student og tog 1865 medicinsk eksamen. Var derefter et par år kandidat på Frederiks Hospital, blev konstitueret underlæge på Garnisonssygehuset og fik 1869 lægepraksis i Hobro. Theodor Sørensen interesserede sig for socialstatistik, foretog en del undersøgelser og udgav skrifterne "Om købstadarbejderes og markarbejderes kår", "Om ulykkestilfælde under arbejde", "Om børnedødeligheden i forskellige samfundslag" og "Om dødelighedens afhængighed af de økonomiske forhold og beskæftigelsen". Udgivelserne vakte behørig opmærksomhed og da arbejderkommissionen nedsattes 1885, blev Sørensen medlem og tog til København for at deltage i forhandlingerne og levere en statistisk fremstilling af ulykkestilfælde under arbejdet. Et af kommissionens vigtigste resultater var sygekasseloven, der lå færdigbehandlet fra Rigsdagen i 1892. Sørensen blev valgt til sygekassedirektør, fik fastlagt den frivillige sygeforsikring med statstilskud samt statstilsyn og blev 1905 tilsynsførende med begravelseskasserne. Sad som medlem af alderdoms- og invaliditetskommissionen, medvirkede ved gennemførelsen af loven om arbejdsløshedsforsikring og da denne skulle udbygges efter samme frivillighedsprincip som sygekasseloven, fik Sørensen opgaven med at få ført fagforeningernes arbejdsløshedskasser ind under loven, fik med succes løst den vanskelige opgave. Var medlem af arbejderforsikringsrådet og af tuberkulose-kommissionen af 1901. Sørensen blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af 2. grad.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)