Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk landsdommer

Født søndag den 14. september 1902 i Køge
Død torsdag den 6. august 1987

Mini-biografi: Var søn af en dommer, blev i 1921 student fra Odense Katedralskole, læste derefter jura og tog i 1927 kandidateksamen. Fik samme år ansættelse som dommerfuldmægtig i Odense herred og blev i 1930 sekretær i justitsministeriet, var fra 1933 fuldmægtig samt medhjælper hos statsadvokaterne ved Østre landsret og i årene 1935-43 tillige sekretær hos rigsadvokaten, blev i 1943 statsadvokat for Sjælland og sad 1951-72 som dommer i Østre Landsret. Thorkild Bo Roepstorff var 1943-52 medlem af bestyrelsen og sekretær for Juristforbundet, 1952-62 medlem af bestyrelsen for Danmarks Juristforbund og i perioden 1959-73 formand for udvalget angående Kolonien Filadelfias forhold, var 1954-72 mæglingsmand ved forligsinstitutionen. Virkede 1955-73 som censor ved Københavns Universitets juridiske eksaminer, var 1964-84 formand for dispensationsnævnet for tjenestemænd i Grønland og 1971-77 formand for Rejsebureau-ankenævnet, sad i 1973 som Danmarks repræsentant i udvælgelseskomité under EF-kommissionen. Skrev flere artikler i fagpressen samt bøgerne Frederik IV's generalbygmestre og Operahuset i København, der fortæller historien om Frederik IV's bygning, skrevet i 50 året for Landsrettens indflytning, i dag huser bygningen Østre Landsret. Roepstorff blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.