Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2020

Dansk skoleinspektør

Født torsdag den 21. maj 1885 i Ingerslev
Død torsdag den 13. august 1953 i København
Efterlysning: Vi mangler foto fra denne persons gravsted. Kan du hjælpe med et godt foto af gravstedet? I givet fald kan du glæde flere personer, der gerne vil mindes denne kendte personlighed - begrundet i privathistorisk interesse. Læs evt. mere Om siden.
Kontakt - eller indgå i vores fotografkorps - På forhånd tak.

Mini-biografi: Var søn af en lærer, blev i 1903 student og 1904 cand.phil. Tog 1906 lærereksamen og blev straks efter ansat ved Københavns Skolevæsen. Thomas Højlund foretog studierejser til Rusland, Frankrig, Italien, Belgien, Holland, Tysklaud, England, Ungarn, Tjekkoslovakiet, Finland, Norge og Sverige, var 1913-18 dansklærer ved Boghandler-fagskolen, 1918-27 ved Socialdemokratisk Arbejderfagskole. Var fra 1926 skoleinspektør og leder af Københavns Kommunes fortsættelseskursus og præliminærkursus. Højlund organiserede 1937 Københavns første fabriksskole, 1940 Arbejdsteknisk Skole for arbejdsmænd i København, Aarhus, Sønderborg og Odense. Var medlem af Københavns Kommunelærerforenings bestyrelse, af bestyrelsen, tilsynsrådet og forretningsudvalget i Arbejdsteknisk Skole og fra 1940 faglig leder af samme. Havde fra 1910 været leder af elevernes fodtursrejser, stiftede 1920 Skolerejsehjemmene i Danmark, blev selv leder, var medlem af Dansk Vandrelaugs præsidium, af World Friendship Associations rådgivende komité, af Børnehjælpsdagens hovedkomité, fra 1918 Børnehjælpsdagens sekretær og leder af hovedkontoret i København. Var medlem af hovedbestyrelsen i Personlig Friheds Værn, af Unifos Råd og af bestyrelsen for Foreningen af Kunstvenner. Arrangerede indsamlingsdage som Den sønderjydske Dag, Hittebørns-dagen og Dybbøldagen. Var medudgiver af Dansk Sproglære, redaktør ved flere børneblade og i flere år medarbejder ved Ugebladet Hjemmet. Udnævnt til Ridder af Dannebrog og officer af Frankrigs Æreslegion. Far til landsretssagfører Ole Højlund.


Foto af gravsted efterlyst/undervejs, oplyst til: Bispebjerg Kirkegård, København
© www.gravsted.dk