Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk skoleinspektør

Født torsdag den 21. maj 1885 i Ingerslev
Død torsdag den 13. august 1953 i København

Mini-biografi: Var søn af en lærer, blev i 1903 student og 1904 cand.phil. Tog i 1906 lærereksamen og blev straks efter ansat ved Københavns Skolevæsen. Thomas Højlund foretog studierejser til Rusland, Frankrig, Italien, Belgien, Holland, Tyskland, England, Ungarn, Tjekkoslovakiet, Finland, Norge samt Sverige: Var 1913-18 dansklærer ved Boghandler-fagskolen, 1918-27 ved Socialdemokratisk Arbejderfagskole, fra 1926 skoleinspektør og leder af Københavns Kommunes fortsættelseskursus samt præliminærkursus. Højlund organiserede 1937 Københavns første fabriksskole, 1940 Arbejdsteknisk Skole for arbejdsmænd i København, Aarhus, Sønderborg og Odense. Var medlem af Københavns Kommunelærerforenings bestyrelse, af bestyrelsen, tilsynsrådet samt forretningsudvalget i Arbejdsteknisk Skole og fra 1940 faglig leder af samme. Havde fra 1910 været leder af elevernes fodtursrejser, stiftede 1920 Skolerejsehjemmene i Danmark, blev selv leder, var medlem af Dansk Vandrelaugs præsidium, World Friendship Associations rådgivende komité, Børnehjælpsdagens hovedkomité, fra 1918 Børnehjælpsdagens sekretær samt leder af hovedkontoret i København. Var medlem af hovedbestyrelsen i Personlig Friheds Værn, Unifos Råd og bestyrelsen for Foreningen af Kunstvenner. Arrangerede indsamlingsdage som Den sønderjydske Dag, Hittebørns-dagen samt Dybbøldagen. Var medudgiver af Dansk Sproglære, redaktør ved flere børneblade og i flere år medarbejder ved Ugebladet Hjemmet. Udnævnt til Ridder af Dannebrog samt officer af Frankrigs Æreslegion. Far til landsretssagfører Ole Højlund samt læge Thomas Højlund.

Bispebjerg Kirkegård, København 2021
© www.gravsted.dk (foto:flm)