Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Kgl. Dansk antikvar, forfatter, historiker og professor

Født tirsdag den 29. marts 1659 i Roskilde
Død onsdag den 5. november 1690 i København

Mini-biografi: Var søn af professor Thomas Bartholin, sønnesøn af professor Caspar Bartholin, blev allerede som 14årig student og fik 1677 titel af professor politices et historiæ patriæ. Tog straks efter på en længere udenlandsrejse, opholdt sig bl.a. en tid i England, var 1679 i Oxford og tiltrådte først som professor ved hjemkomsten. Thomas Bartholin blev 1684 kgl. antikvar, sekretær ved det kgl. arkiv og professor juris, blev året efter tillige justitssekretær i højesteret. Udstedte 1685 et kongebrev, der forbød svenske antikvarers opkøb af gamle håndskrifter på Island, et andet kongebrev fra 1687 iværksatte en landsomfattende indsamling af historiske, især kirkehistoriske, middelalderlige kilder fra kapitaler, skoler m.m. Fik på få år samlet 25 store håndskrevne foliobind: Bartholins Collectanea, hvoraf de ni første bind udgør en annalistisk bearbejdelse af dansk kirkehistorie til 1552. Samlingerne blev 1739 overdraget til universitetsbiblioteket og siden overført til Det kongelige Bibliotek. Bartholin udgav 1689 sit hovedværk Antiqvitatum Danicarum de causis comtemptæ a Danis adhuc gentilibus mortis libri tres. Måtte dog give sin ihærdige og dygtige hjælper Árni Magnússon en del af æren for værket, der gav hele Europa kendskab til Nordens oldtid og fik betydning for bl.a. tyske og engelske digtere, som oversatte de gamle tekster til deres modersmål.