Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer

Født tirsdag den 20. september 1825 i Horsens
Død torsdag den 2. august 1906 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en ritmester, blev som 13årig kadet, 1844 sekondløjtnant og deltog 1848 i kampen ved Bov samt slaget ved Slesvig. Gjorde fra 1849 tjeneste ved Olaf Ryes Korps og fungerede som kommandant i hovedkvarteret. Deltog som premierløjtnant i kampene ved Kolding og Ejstrup samt flere fægtninger, var under felttoget 1850 chef for en ordonnansafdeling og kommandant i kampene ved Helligbæk og Isted. Blev 1851 adjudant ved det slesvigske gendarmerikorps, forfremmedes 1860 til ritmester, blev 1863 kommandør for regimentets 5. eskadron, 1864 forpostkommandør ved 4. armédivision, deltog i divisionsstaben i fægtningen ved Vejle. Theodor Freiesleben blev souschef i nørrejyske armékorps, siden ved 4. armédivison og ved fredsslutningen kommandør for sit gamle regiments 2. eskadron. Kom 1867 til Generalstaben som souschef ved 2. generalkommandostab, afgik 1872 til Gardehusarregimentet som chef for 3. eskadron, 1873 for 5. dragonregiment. Udnævntes 1876 til oberst og chef for 4. dragonregiment, 1885 for det militære gendarmerikorps, blev 1887 generalmajor og generalinspektør for rytteriet. Freiesleben var formand i Frederiksberg Banks bankråd, i overbestyrelsen for De danske Vaabenbrødre, patron for Sankt Petri menighed og Brødrene Petersens Jomfrukloster. Modtog Storkorset og Fortjenstmedaljen i guld, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 2. og 1. grad.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)