Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer og tekniker

Født onsdag den 23. august 1865 i København
Død fredag den 29. august 1952 i Rungsted

Mini-biografi: Var søn af professor Edmund Hansen Grut, blev 1882 student og året efter cand.phil. Tog 1886 afgangseksamen fra officersskolen og blev premierløjtnant i ingeniørkorpset, 1890 afgangseksamen fra skolens ingeniørafdeling og var til 1896 adjudant hos ingeniørgeneralen. Torben Grut blev kaptajn og chef for søforternes bygningsvæsen, underviste i teknisk mekanik ved officersskolens ældste klasse til 1902. Udnævntes til adjudant hos kongen, kom 1906 tilbage til ingeniørregimentet som stabschef og blev 1914 oberstløjtnant, chef for telegrafbataljonen, for 2. ingeniørdirektion, 1920 oberst og chef for kongens adjudantskab, blev 1926 generalmajor og chef for ingeniørkorpset. Grut var blandt de første, der beskæftigede sig med jernbeton og kom til at stå for de fleste arbejder, med materialet i både Danmark og Sverige. Var formand i bestyrelsen for Dansk ilt- og brintfabrik, for Københavns sygehjem, for officersforeningen, for bestyrelsen i De danske sukkerfabrikker, for Det krigsvidenskabelige selskab og for Dansk rekylriffelsyndikat. Var derudover medlem af telefonkommissionen af 1917, af centralkomitéen for de frivillige korps, af Dansk ingeniørforenings bestyrelse, af det nordiske ingeniørmødes ærespræsidium, af den danske olympiadekomité i Sverige og England samt den internationale komité for Lillebæltsbroen. Fik titel af kammerherre, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2.og 1. grad. Far til lægen Aage Grut.