Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør, civilingeniør og politiker

Født søndag den 13. juni 1943 i Aarhus
Død onsdag den 23. oktober 2013 i Albertslund

Mini-biografi: Var søn af en maskinmester, blev i 1961 student fra Fredericia Gymnasium og var 1968 uddannet som stærkstrømsingeniør. Var ansat som redaktør ved Albertslund-Posten til 1977 og derefter sekretariatschef for Dansk Byplanlaboratorium til 1980. Tage Dræbye interesserede sig for politik og sad i Albertslund Kommunalbestyrelse for Det Radikale Venstre, valgtes 1979 til Folketinget, men trak sig 1984 til fordel for et job som direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører i Danmark, åbnede i 1992 egen rådgivningsvirksomhed: DRÆBYE rådgivning og projektledelse. Blev tildelt adskillige tillidshverv, var formand for udvalget angående offentligt-privat samspil, for Energistyrelsens faglige udvalg vedrørende vindkraft, for Elektricitetsrådet, Energimiljørådet, Energistyrelsens faglige udvalg vedrørende miljøvenlig produktion af el og varme, for Frit Oplysningsforbund, for Netværk for Oplysning samt for Albertslund Kommunes Integrationsråd. Sad som medlem af bestyrelsen for Gl. Dok, Dansk Arkitektur- og Byggeeksportcenter, af Det kommunale Momsnævn, Energistyrelsens udvalg vedrørende de industripolitiske aspekter i energisektoren, af Undervisningsministerens Ekspertgruppe om efteruddannelse, af bestyrelsen for Danmarks Miljøundersøgelser, Finansministerens Udliciteringsudvalg, kommissionen om Fremtidens Beskæftigelses- og Erhvervsmuligheder, bestyrelsen for Det Danske Filminstitut samt af Rådet for vedvarende energi. Tage Dræbye har skrevet fagbøgerne Offentligt/privat Samspil i et Erhvervsudviklingsperspektiv, Teknologisk Byggeviden, Bygge/boligen Erhvervsanalyse, var medforfatter til Kulturkonflikten, Forslag til Arbejdets Genindførelse og Bygherrens Rolle.