Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker og jurist

Født onsdag den 11. oktober 1797 i Lille Lyngby, Skævinge, Hillerød
Død tirsdag den 25. juni 1872 i Taarbæk

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev student i 1816 og tog juridisk kandidateksamen i 1822, skrev allerede i studieårene skriftet "Napoleon den eneste" samt nogle kritikker som "Bevis for at Adam Oehlenschlæger er gaaet fra Sans og Samling" og "Nok et Universitetsprogram", rettet imod en afhandling af professor Børge Thorlacius. Tage Algreen-Ussing blev 1823 volontør, 1830 kancellist, var 1827-37 notarius ved Det Juridiske Fakultet, blev 1831 kancellisekretær, 1837 landsoverretsassessor og 1840 professor ved Københavns Universitetet. Valgtes 1844 til Københavns borgmester, blev 1846 kancellideputeret, i 1848 landets sidste generalprokurør, var gennem årene justits-, etats- og konferensråd samt stænderdeputeret. Argumenterede stærkt for udvidet trykkefrihed, stillede forslag om mindre statsudgifter til hoffet, talte for forbedring af Københavns Fattigvæsen og for jødernes valgbarhed. Fik sæde som ordfører i flere vigtige udvalg, skrev artikler i Kjøbenhavnsposten, Fædrelandet samt Dansk Ugeskrift, var formand for Læseforeningen og medstifter af Industriforeningen. Mistede lidt af sin popularitet i Christian 8.s regeringstid, men valgtes alligevel i 1848 til den grundlovgivende rigsforsamling, blev ordfører samt medlem af grundlovs- og af finansudvalget, fik 1854 sæde i de nyoprettede Rigsråd som kongevalgt medlem, sad 1864-66 i Rigsrådets Landsting. Udgav Haandbog i den danske Kriminalret, Haandbog i den danske Arveret samt Læren om Servituter.