Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer og våbentekniker

Født torsdag den 26. april 1827 i Slagelse
Død fredag den 16. januar 1903 i København

Mini-biografi: Var søn af en oberst, blev som 14årig landkadet, 1848 udnævnt til sekondløjtnant, deltog i slaget ved Slesvig, kampene ved Nybøl og Dybbøl samt slaget ved Fredericia, blev 1849 premierløjtnant og deltog i slaget ved Isted. Foretog for egen regning, i året 1853-54 en rejse til forskellige stater i Europa, gennemgik 1859 normalskydeskolen i Vincennes, Frankrig, blev samme år ansat ved det kongelige artilleris håndvåbenafdeling. Sophus Wilhelm Vandall Pfaff medvirkede ved rejsningen af skytte-sagen 1861, blev formand for forretningsudvalget for centralkomitéen for skytteforeninger, skrev om Det engelske Riffelselskab og den historisk interessante afhandling Tilbageblik paa Armeens Bevæbning. Forfremmedes 1864 til kaptajn, forestod håndvåbenafdelingen ved artilleriet, blev medlem af kommissionen angående infanteriets indførelse af remingtonriflen, udkommanderedes til England og Frankrig for at undersøge håndvåbenspørgsmålets standpunkt, fortsatte siden til andre stater. Tog initiativ til og blev 1869 chef for den nyoprettede skydeskole, ledede de første øvelser i fægtningsmæssig skarpskydning og blev formand for flere kommissioner angående håndvåben. Udnævntes 1879 til oberst, 1886 til kommandant på Kronborg, blev 1891 generalmajor og chef for 2. jyske brigade, 1895 chef for 2. sjællandske brigade. Forlod 1897 hæren og blev formand for Dansk Røde Kors. Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)