Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, gårdejer og organisationsformand

Født torsdag den 11. september 1902 i Aarhus
Død tirsdag den 25. marts 1975 i Sønder Hjerm, Struer

Mini-biografi: Var søn af en landbrugskonsulent, fik selv en uddannelse ved landbruget, gik først på Askov siden på Ladelund Landbrugsskole og blev i 1924 landbrugskandidat fra Landbohøjskolen i København. Svend Grue-Sørensen virkede herefter som konsulent i fællesledelsen for kvægavls- og kontrolforeninger i Ringkøbing amt og i De Samvirkende Landøkonomiske Foreninger til 1946. Havde 1934 overtaget en større gård i Hjerm, valgtes til formand for det lokale andelsmejeri, blev medlem og siden formand for bestyrelsen i Struer Andelsslagteri, var fra 1961 formand for Danske Andelsslagteriers Tarmsalg. Sad i perioden 1946-66 som formand for amtets landboforeninger, var 1957-65 næstformand i bestyrelsen for Foreningen af Jyske Landboforeninger, medlem af bestyrelsen i De Samvirkende Danske Landboforeninger og Landbrugsrådet. Kom 1946 i Hjerm sogneråd for partiet Venstre, valgtes 1947 til Folketinget i Holstebrokredsen, var 1951-53 medlem af Landstinget, 1959-65 formand for Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb (DLAM), 1953-71 formand for jordfordelingskommissionen for Ringkøbing og Ribe amtsrådskredse. Grue-Sørensen frasagde sig siden de fleste af sine offentlige hverv, men bevarede dog sin plads i ledelsen af Struer Andelsslagteri og sit medlemskab af Statens Jordlovsudvalg. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Var bror til professor Knud Grue-Sørensen.