Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og professor

Født mandag den 8. september 1924 i Barup, Hellested, Stevns
Død torsdag den 28. januar 1988

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev 1943 student fra Rungsted Statsskole og 1950 mag.art. i historie fra Københavns Universitet, modtog 1948 en guldmedalje for besvarelsen af et prisspørgsmål om Øresundstoldens regnskaber og engelsk skibsfart i 1600-tallet. Blev 1951 ansat som lærer på N. Zahles seminarium, 1955 som videnskabelig assistent ved historisk institut og blev i 1959 amanuensis. Svend Ellehøj forsvarede 1965 sin disputats Studier over den ældste norrøne historieskrivning for en doktorgrad, udnævntes samme år til professor i historie på Københavns Universitet og var med til at reformere historiestudiet. Bidrog til værket Højesteret 1661-1961, til Politikens Danmarks historie VII, var redaktør af Historisk Tidsskrift, af bibliografien Udlændinges Rejser i Danmark før År 1700 og sammen med professor Leif Grane af jubilæumsværket Københavns Universitet 1479-1979, der går næsten tilbage til grundlæggelsen i middelalderen og udkom i 14 bind. Ellehøj fik tildelt adskillige faglige tillidsposter, var formand for Historisk samfund, medlem og siden forstander i Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie, blev optaget som medlem i Videnskabernes selskab. Blev 1967 efor for Elers kollegium og 1973 udnævnt til Ridder af Dannebrog.