Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge og professor

Født onsdag den 17. januar 1883 i København
Død tirsdag den 2. november 1954 i Hillerød

Mini-biografi: Var søn af konferensråd Carl Gammeltoft, blev 1901 student, tog 1908 medicinsk eksamen. Uddannede sig til obstetriker og gynækolog på forskellige københavnske hospitalsafdelinger, foretog flere studierejser til Østrig og Tyskland. Svend Aage Gammeltoft studerede på landbohøjskolens dyrefysiologiske laboratorium hos Valdemar Henriques, blev 1912 dr.med. på disputatsen Om Kvælstofomsætningen under Graviditeten. Virkede 1913 som 2. reservelæge ved Rigshospitalets fødeafdeling A, blev 1914 2. reservekirurg ved Bispebjerg Hospital, 1916 1. Reservelæge ved Rigshospitalets fødeafdeling A, efterfulgte 1919 Leopold Meyer som professor ved universitetet i obstetrik, gynækologi og spædbørnssygdomme. Var leder af Kommunehospitalets gynækologiske Poliklinik, holdt forelæsninger i anvendelsen af litterære hjælpemidler ved udarbejdelsen af videnskabelige arbejder, udgav flere bind af Arbejder fra Fødeafdeling A og Gynækologisk Afdeling. Gammeltoft var bl.a. redaktør af Tidsskrift for Jordemødre, medlem af bestyrelsen for Mødres og Børns Bespisning, formand for Radiofondets forretningsudvalg, lægevidenskabelig konsulent ved Universitetsbiblioteket, formand i Det Classenske Litteraturselskab, formand i den danske Cancerkomité, medlem af Dansk Kræftkomité, af bestyrelsen i Dansk Forening til kønssygdommenes bekæmpelse, formand for foreningen for Gynækologi og Obstetrik samt i bestyrelsen for generalkonsul Ernst Carlsen og Hustrus Legat til Kræftens Bekæmpelse. Blev Storridder af Den islandske Falk, Kommandør med Stjerne af Norges St. Olavs Orden, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.