Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, lektor og professor

Født onsdag den 28. august 1907 i København
Død onsdag den 28. maj 1969 i København

Mini-biografi: Var søn af komponisten Asger Juul, blev 1926 student fra Metropolitanskolen i København, læste jura på Københavns Universitet, blev 1933 cand.jur. og modtog året før en guldmedalje for afhandlingen Fideikommissarisk Substitution. Fik 1938 ansættelse som docent ved universitetet, forsvarede 1940 disputatsen Fællig og Hovedlod - Studier over formueforholdet mellem ægtefæller i tiden før Chr. V's Danske Lov for doktorgraden og blev 1944 professor i retsvidenskab. Stig Iuul skrev flere lærebøger, bl.a. om romersk formueret, udgav en kommenteret udgave af Christian V's Danske Lov og fik afhandlingen Kodifikation eller kompilation? Christian V's Danske Lov på baggrund af ældre ret, udgivet i Københavns Universitets festskrift. Påstod at Danske Lov ikke var en nyskabelse, men en kompilation over ældre lovgivning og at resultatet snarere var en politisk beslutningsproces end et juridisk baseret arbejde. Var medudgiver på udgaven af Jyske Lov, der står i serien Danmarks gamle Landskabslove, medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, af monopolankenævnet og af Videnskabernes Selskab. Sad i Carlsberg fondets direktion og var formand for fondet til sin død. Iuul blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og til Kommandør af 2. og 1. grad.