Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Norsk/Dansk biskop

Født fredag den 22. september 1730 i Sogndal, Norge
Død søndag den 1. december 1811 i Ribe

Mini-biografi: Var søn af en handelsmand, blev i 1751 student fra Bergens Skole, arbejdede en tid som huslærer, studerede siden teologi og tog i 1755 attestats, blev året efter ansat som kapellan i Askevold. Rejste til Danmark og var en kort tid hjælpepræst hos Københavns stiftsprovst. Stephan Middelboe blev i 1762 feltpræst og fik året efter kaldet som sognepræst i Askevold. Blev gift med den ældste datter af biskoppen i Aarhus, der i 1766 fik sin svigersøn ansat i stillingen som provst og sognepræst ved Frue Kirke i Aarhus. Middelboe varetog embedet i 15 år, tildeltes i 1779 en teologisk doktorgrad ved Københavns Universitet i anlednings af 300 års jubilæet. Blev i 1781 stiftsprovst i Ribe og 1786 udnævnt til biskop, var yderst menneskelig og omsorgsfuld og derfor meget afholdt af stiftets præster. Mistede sin første hustru og indgik som 77årig nyt ægteskab med en tidligere hofdame for de russiske prinsesser i Horsens. Afskedigedes som biskop på grund af alder i 1811.