Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk rigsråd

Født mandag den 7. september 1523
Død lørdag den 20. oktober 1565

Mini-biografi: Var søn af en landsdommer, mistede som syvårig sin far, så moderen var alene om opdragelsen og sønnen blev nært knyttet til slægten Bille. Steen Rosensparre fik 1551 Vordingborg Slot i forlening, overtog året efter styringen af Kalundborg Slot og Len, en ret vigtig opgave eftersom kong Christian 2. havde taget ophold der. Overtog ved moderens død 1553 fædrenegården Skarholt, arvede året efter Vester Vallø efter svigerfaderen Oluf Nielsen Rosenkrantz og havde nu som godsejer og lensmand fået en fremtrædende plads i højadelens rækker. Fik endnu mere indflydelse, da Frederik 2. forlenede ham med Bosø Kloster og 1562 udnævnte ham til medlem af rigsrådet. Rosensparre deltog i Den Nordiske Syvårskrig, fik ansvaret for tre svenske gesandter der og var blevet anholdt i København som ansvarlige for krigens udbrud. Blev 1564 udnævnt til, sammen med svogeren Peder Bille, at overtage den vanskelige stilling som kongelig krigskommissær hos grev Günther af Schwarzburg, opgaven var at sætte gang i krigsførelsen, danne et øverste krigsråd og holde øje med den øverste feltherre. Rosensparre deltog i hele den resultatløse krigsførelse, hvor alt strandede på en elendig administration, der ikke kunne skaffe penge og proviant og blev skudt under forfølgelse af fjenden i Slaget ved Axtorna.