Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk redaktør

Født lørdag den 1. juli 1865 i Silkeborg
Død lørdag den 1. marts 1947 i Silkeborg

Mini-biografi: Var søn af redaktøren for Silkeborg Avis, tog præliminæreksamen, fik en uddannelse som bogtrykker. Startede 1884 som medarbejder på faderens blad, blev året efter redaktionssekretær, 1891 ansvarshavende redaktør, 1899 bladets udgiver og ejer af bogtrykkeriet. Sophus Sørensen havde sans for lokalstoffets betydning, gjorde Silkeborg Avis og bogtrykkeriet til et yderst velkonsolideret foretagende, men overdrog 1922 ansvaret til sønnen. Havde selv en hel del tillidsposter at bestride, både inden for politik, bladverdenen, turismen og det lokale foreningsliv. Sørensen var i over 30 år, formand for Foreningen af venstreblade i Danmark, sad i hovedbestyrelsen for Dansk provins-bogtrykkerforening, var formand for venstrevælgerforeningen i Silkeborgkredsen og for Silkeborg bys venstreforening. Sad i to perioder i byrådet, var formand for Silkeborg turistforening, for den lokale naturfredningskomité, for De samvirkende jyske turistforeninger og medlem af præsidiet for Turistforeningen for Danmark. Formand for Himmelbjergets tårnkomité, medarrangør af folkemøder og fester her, organiserede ildregattaer på Silkeborgsøerne, var ivrig roer, formand for Silkeborg roklub, formand for Silkeborg Bank, sad i bestyrelsen for Silkeborg Bad, blev siden æresmedlem af flere af disse foreninger. Købte og fik fredlyst lyngbakkerne Sindbjerg og Stoubjerg, her er siden rejst en mindesten til ære for Sophus Sørensen, der var udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.