Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer og maler

Født mandag den 21. januar 1811 i København
Død torsdag den 21. april 1864 i København

Mini-biografi: Var søn af en kammeradvokat, blev som 10årig landkadet, 1830 sekondløjtnant, 1838 karakteriseret og 1839 virkelig premierløjtnant. Blev midlertidigt afskediget 1842, men indtrådte 1848 i tjeneste som kaptajn ved 3. reservebataljon og deltog i Treårskrigen. Blev 1849 udnævnt til Ridder af Dannebrog, 1860 kaptajnsvagtmester i Rendsborg, fik titel af major og deltog som major og bataljonskommandør i Krigen 1864. Sophus Schack havde altid været interesseret i at tegne og male og begyndte som ung at ofre sig for sine kunststudier, kom på C.W. Eckersbergs malerskole og på Kunstakademiet i København i årene 1835-40, modtog sølvmedaljer begge steder og fik to års rejseunderstøttelse af Akademiet, som blev benyttet på studierejse til Frankrig og Italien. Fremstillede portrætter og genrebilleder, samt bibelske motiver, blev af Christian VIII bestilt til at lave en altertavle, Christi Bjærgprædiken samt et stort maleri af Christian VIII's og Caroline Amalies kroning, som i dag opbevares på Kronborg Slot. Skrev Fysiognomiske Studier, som blev oversat til tysk og engelsk. Schacks datter var gift med maleren Ole Pedersen.