Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, religionshistoriker og professor

Født mandag den 4. marts 1901 i Ranum, Vesthimmerland
Død tirsdag den 17. august 1971 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev 1920 student, læste teologi og tog kandidateksamen 1926, blev 1928 cand.mag. med historie som hovedfag og blev derefter ansat som adjunkt ved Randers Statsskole. Forsvarede 1933 sin disputats Schopenhauers Ethik for en doktorgrad, var fra 1938 lektor ved Aalborg Katedralskole, fra 1943 docent i systematisk teologi ved Københavns Universitet, blev 1947 udnævnt til professor og 1951 til regensprovst. Søren Holm efterlod sig et vidtspændende forfatterskab, hvoraf kan nævnes Religionsfilosofi, Dogmatik, Oplysningstiden, Tanker og Livssyn, Romantikken, Kirkehistorie, Moralens Grund Problem, Om Begrebet Sjæl, Om Filosofi og Religion, Græsk Religion, Essays, Demokrati og Diktatur, Religionshistoriske Grundbegreber, Protestantisme, Tanker og Livssyn i tyvende Aarhundrede, Søren Kierkegaards Historiefilosofi, Religionsfilosofien i det tyvende Aarhundrede I-II, Eet Hundrede og sytten Aphorismer, Holberg og Religionen, Mythe og Kult i Grundtvigs Salmedigtning samt Filosofien i Oldtid og Middelalder. Holm var medlem og siden formand for det teologiske studenterråd, formand for Teologisk Forening, medlem af Randers byråd og skolekommission samt af kommissionen for faglærereksamen. Arbejdede et år som redaktør og medarbejder ved Skandinavisk Bogforlags Illustreret Religionsleksikon, skrev artikler og boganmeldelser i dagblade og tidsskrifter, var medarbejder ved Kirkeleksikon for Norden, Den lille Salmonsen, Den nye Salmonsen, Nordisk teologisk Leksikon og Raunkjærs Leksikon.