Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge og professor

Født onsdag den 14. august 1901 i Helsingør
Død tirsdag den 3. maj 1966 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev 1919 student i Helsingør, læste medicin på Københavns Universitet, vandt guldmedalje 1923 på et bakteriologisk emne og tog 1927 lægeeksamen. Blev ansat på fysiologen Valdemar Henriques institut og udarbejdede her en mikro-metode til mælkesyrebestemmelse. Studerede videre på universitetet i Lund, forsvarede 1931 sin disputats om mælkesyre og andre æteropløselige syrers forekomst i blod og væv for en doktorgrad. Søren Ørskov fortsatte 1932 sine studier i Kiel, året efter i Göttingen og begyndte sine betydningsfulde arbejder om cellemembraners gennemtrængelighed. Fik udarbejdet en fotometrisk metode til registrering af cellestørrelser i suspensioner når osmotiske forhold ændres, påviste at bly i små koncentrationer fører til ændret følsomhed for kuldioxyd og ændrer gennemtrængelighed af cellemembranen for kalium samt at gennemtrængeligheden påvirkes af kuldioxyd og at permeabilitetskonstanten for glukose aftager med stigende glukosekoncentration. Ørskov udnævntes 1937 til professor i fysiologi ved det lægevidenskabelige fakultet på Aarhus universitet. Sad som formand for undervisningsrådet ved universitetets kursus for sundhedsplejersker og for ledende og undervisende sygeplejersker. Var sanitetschef for Aarhus luftbeskyttelsesområde, formand for Nordisk forening for fysiologi, præsident for den nordiske fysiologkongres ved Aarhus Universitet og næstformand for foreningen Een verden. Blev udnævnt Ridder af Dannebrog af 1. grad. Bror til Jeppe Øskov.