Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født søndag den 7. januar 1827 i Vinderslev, Silkeborg
Død mandag den 11. december 1893 i København

Mini-biografi: Var søn af en husmand, aftjente sin værnepligt 1849-50, deltog og såredes i slaget ved Isted 1850. Overtog moderens huslod og havde 1864 sparet sammen til at købe en lille gård. Søren Kjær var politisk interesseret, valgtes 1856 til Folketinget i Viborg Amts 4. kreds og beholdt sit mandat i 25 år, sad 1864-66 tillige i Rigsrådets Folketing. Sluttede sig til Tschernings gruppe og var udpræget modstander af Det Nationalliberale Parti, angreb især redaktør Carl Steen Andersen Bille for Dagbladets udfald mod bønderne og kom her med det kendte citat: "Jo, hvis dét skal kaldes Fakta, saa benægter a Fakta!" Angreb også finansminister C.N. David for ordene om "den kofteklædte Absolutisme", tilrådede i stedet sammenslutning mellem store og små landbrugere, Kjær udtalte sig heftigt mod præsterne, var ikke glad for folkehøjskolerne, men ønskede i stedet at få undervisningen i almueskolerne udvidet. Sluttede sig 1870 til Det forenede Venstre, gik ved delingen 1878 til den moderate gruppe og trådte op imod Christen Berg. Stemte 1880 for den nye hærordning og mistede året efter sin plads i tinget, genvalgtes 1887, faldt igen 1890 og søgte 1892 en ny kreds. Kjær var distriktskommissær i Den nørrejyske Brandforsikring og 1878-80 næstformand i bestyrelsen.