Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk købmand og politiker

Født fredag den 18. februar 1842 i Aarhus
Død onsdag den 12. januar 1910 i København

Mini-biografi: Var søn af en skomagermester, kom efter skoletiden i lære hos en mægler, blev 1859 ansat hos storkøbmanden Hans Broge, var kvik og lærenem og avancerede hurtigt, først til kontorist, siden til bogholder. Søren Christian Wærums avancement til prokurist, skyldtes efter sigende, at Broge ville spare assurancen på et skib med en kostbar ladning, skibet forliste og Broge var overbevist om sin ruin, men blev reddet af Wærum, der i al hemmelighed havde forsikret skibet for egne penge og samme dag blev udnævnt til prokurist. I 1884 blev Wærum kompagnon i firmaet Hans Broge og co., var yderst flittig og hurtigt opfattende, drev efter Broges død firmaet videre til egen død. Var gennem årene blevet en velhavende mand og var blandt byens største skatteydere, men omkring århundredskiftet indskrænkedes den store forretning lidt efter lidt, kornafdelingen gik 1896 op i Korn- og Foderstof Kompagniet og teglværket 1905 i A/S De forenede Teglværker. Wærum var i årene 1891-1902 medlem af Aarhus Byråd, sad i kasse- og regnskabsudvalget, havneudvalget, udvalget for alderdomsunderstøttelse, udvalget til at gennemgå repartitionen på amtets købstæder og i overformynderiets lånebestyrelse for Aarhus amt. Testamenterede en stor del af sin formue til Aarhus Håndværkerforenings understøttelsesfond og til Aarhus Købmænds Hjælpekasse.