Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk overlæge

Født tirsdag den 17. april 1923 på Bjørnemose, Svendborg, Fyn
Død onsdag den 7. august 2002 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af kræftforskeren Albert Fischer, blev 1941 student fra Svendborg Gymnasium, læste medicin på Københavns Universitet og tog 1950 kandidateksamen. Var ansat i en turnusstilling på Thisted Sygehus til 1951, virkede derefter som vikar på Marselisborg Hospitals Medicinsk Epidemiologiske afdeling, reservelæge ved Forsvarets lægekorps, kandidat ved Odense Sygehus Patologiske Institut, ved Amtssygehuset i Køge. Blev 1953 assistent ved Frederiksberg Hospitals patologiske institut, 1955 kandidat ved Gentofte Sygehus' patologiske institut og samme år assistent ved Frederiksberg Hospitals patologiske institut. Simon Fischer fik 1956 specialistanerkendelse i patologisk anatomi og histologi, forsvarede 1963 sin disputats Pathology of coronary occlusion with reference to anticoagulant medication for en medicinsk doktorgrad. Havde til brug for afhandlingen undersøgt omkring 50.000 mikroskopiske snit af afdøde hospitalspatienters hjerter samt blodårer og opdaget at frygten for skadelige virkninger af lægemidler til forhindring af blodstørkning var ubegrundet. Fischer var 1957-60 1. reservelæge ved Frederiksberg Hospitals patologiske institut, 1961-62 1. reservelæge ved Gentofte Sygehus' Patologisk Institut, 1962-66 reservelæge ved Bispebjerg Hospitals patologiske institut, 1966-93 overlæge ved Frederiksberg Hospitals patologiske institut. Fischer udgav bl.a. Koryfæer og stjerner ved den 4. internationale cytolog kongres i København 1936. Eksempler på grundforskning, der nytter, Om tobakkens inkonsekvente Egenskaber, Danske pionerer for tumor virologi og Cancercytogenetik.

Hornbæk nye Kirkegård 2017
© www.gravsted.dk (foto:thoff)